Quartet San Francisco

QSF China Tour Dates!!!

QSF heads off to China for real…soon…come out and see us!

Dailan Nov 21 (Dailan Developing Zone Theater)
Yingkou Nov 23 (Yingkou Art Center)
Jinan Nov 26 (Jinanlishan Theater)
Beijing Nov 27 (Donggong Theater)
Beijing Nov 28th (National Grand Theater)
Baoding Nov 29 (Baoding Zhili Grand Theater)
Nanchang Dec 1 (Jiangxi Center)
Xuzhou Dec 2 (Xuzhou Musical Hall)
Zhengzhou Dec 3 (Zhengzhou Musical Hall)
Liuzhou Dec 5 (Liuzhou Grand Theater)